Covid-maatregelen bij Rekenen op Maat

  • Handen worden gedesinfecteerd bij binnenkomst.
  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen door de GGD. Zo lang je in afwachting van de testuitslag bent, kun je geen Bijles Rekenen op locatie volgen.
  • Als een lid in je gezin klachten heeft, blijft je ook thuis in afwachting van de testuitslag van de GGD.
  • Het is mogelijk om tijdens de afwachting van testresultaten de bijlessen op Locatie om te zetten naar Online bijlessen, zodat je wekelijks de bijlessen gewoon kan blijven volgen.
  • Er worden extra hygiëne-maatregelen genomen, zoals extra schoonmaak van contactpunten, en sanitaire voorzieningen.
  • Leerlingen de groepslessen volgen zitten op gepaste afstand aan tafel.

Voor mij gelden bovenstaande maatregelen ook. Je wordt door mij tijdig op de hoogte gehouden.

  • Bij het afzetten en ophalen van kinderen blijven ouders buiten wachten. Voor eventuele vragen kunt u mij een bericht sturen of bellen.